Néhány jogszabályváltozás lépett életbe a foglalkoztatással kapcsolatos

Először is nagyonf ontos, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók alapbérének kötelező legkisebb havi összege 2023-tól 232 000 forint-ra emelkedett. Ennek megfelelően a járulékfizetési alsó határ 69 600 forint, vagyis 2023-ban legalább ezen összeg után kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot.

Másik fontos változás a Határozott idejű munkaszerződések esetében történt.

Ugyanis határozott idejű foglalkoztatásnál 2023. január 1-jétől a biztosítotti bejelentéssel egyidejűleg a ’T1041 jelű nyomtatványon közölni kell a jogviszony megszűnésének szerződés szerinti időpontját is. A bejelentést legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a foglalkoztatás megkezdése előtt kell megtenni. Ha a jogviszony megszűnésének időpontja módosul vagy a szerződés határozatlan lesz, akkor ezt változásként kell a ’T1041 jelű nyomtatványon a NAV-hoz bejelenteni.